ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Ani sníh, ani mráz, ani led na PARK neplatí…

Při zimní údržbě komunikací, chodníků a parkovišť, je naším úkolem, zmírňování následků, vzniklých zimními a povětrnostními vlivy.

Zimní údržbu provádíme v areálu Jaderné elektrárny Dukovany a blízkém okolí, skoro 25 let.

Údržba je prováděna dle stanového plánu, který určuje pořadí důležitosti komunikací.

Provádíme inertní a chemický posyp, plužení, odklízení sněhu. Pro tyto účely disponujeme dostatečně vhodnou technikou.

Se zimní údržbou komunikací úzce souvisí i následný úklid komunikací, chodníků a parkovišť od inertního posypu po ukončení zimního období. Vlastníme vhodnou technikou pro tuto činnost.

Pro větší bezpečnost v zimě vám zajistíme