Koupání v živé vodě.

Koupací jezírka a biobazény jsou zařízení speciálně určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu. Jsou vybavena biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Biofiltrací se dosahuje přirozeně čisté vody, která nezatěžuje kůži a neobtěžuje žádným zápachem. Koupací jezírka a biobazény jsou prvkem zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou.

 

 

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťují přírodní procesy, tj. činnost planktonu a sedimentace. Jsou rozdělena na užitkovou a regenerační zónu. Regenerační zóna tvoří 40-70 % celkové plochy jezírka je bohatě osázena rostlinami. To dodává koupacím jezírkům přírodní charakter. Žije v něm široká škála živočichů, zooplankton, obojživelníci, hmyz. Voda je většinou čistá, občas může mít mírný zákal. Na všech plochách se tvoří biofilm. Nevyžaduje pravidelnou údržbu. Pouze na jaře a na podzim se provádí řez rostlin a 1x ročně se odsávají sedimenty ze dna.

 

 

Výhody koupacích jezírek: samočištění pomocí vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu, zcela bez chemických látek, stabilní kvalita vody, nízké nároky na údržbu, žádná nebo nízká spotřeba energie, úspora provozních nákladů, vysoká biodiverzita a bujný růst rostlin.

Biobazén, přírodní bazén je uměle založená nádrž s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajištuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Protékající vodě se odebírá fosfor činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu. Ve vodě se téměř nevyskytuje zooplankton. Rostliny zde hrají podřadnou roli. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, kterou je všeak možné automatizovat. Spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru.

 

Výhody biobazénů : čištění vody pomocí mikroorganismů v biofilmovém filtru, zcela bez chemických látek, stabilní kvalita vody, není limitován minimální velikostí, může být zcela bez rostlin.

 

Poradíme s výběrem koupacího jezírka nebo biobazénu, zajistíme zpracování projektu a uděláme cenovou nabídku. Postavíme koupací jezírko či biobazén. Doporučíme jak o něj pečovat.

 

Služby, které můžete objednat:

Kontaktujte nás

Zde napište svou zprávu

PARKCZ, Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50

+420 777 326 184, +420 777 326 190, +420 777 326 185, +420 777 326 186