Ani sníh, ani mráz, ani led na PARK neplatí…

Při zimní údržbě komunikací, chodníků a parkovišť, je naším úkolem, zmírňování následků, vzniklých zimními a povětrnostními vlivy.

Zimní údržbu provádíme v areálu Jaderné elektrárny Dukovany a blízkém okolí, již více jak 30 let.

Údržba je prováděna dle stanového plánu, který určuje pořadí důležitosti komunikací.

Provádíme inertní a chemický posyp, plužení, odklízení sněhu. Pro tyto účely disponujeme dostatečně vhodnou technikou.

Se zimní údržbou komunikací úzce souvisí i následný úklid komunikací, chodníků a parkovišť od inertního posypu po ukončení zimního období. Vlastníme vhodnou technikou pro tuto činnost.

Služby, které můžete objednat:

Kontaktujte nás

Zde napište svou zprávu

PARKCZ, Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50

+420 777 326 184, +420 777 326 190, +420 777 326 185, +420 777 326 186