ZELENÉ STŘECHY

Ozeleněním střechy přibrzdíte vodu na střeše a dokážete zabránit lokálním záplavám!

Funkce a působení zeleně na střechách: pozitivní účinek střech na kvalitu ovzduší se může zdát vzhledem k jejich běžným velikostem nepodstatný. Výzkumy však prokázaly, že tomu tak není, protože zlepšení ovzduší není podmíněno úplným ozeleněním střech. Stačí vytvořit alespoň jejich „síť“, která pak dokáže nepříznivé vlivy značně redukovat. Zelené střechy mají totiž mnoho funkcí, které jsou navzájem propojeny, působí na sebe v různé formě a mohou mít podle konkrétní situace také různý význam. Nelze tedy zelené střechy posuzovat bez vzájemného propojení.

Jsme členy Svazu zakládání a údržby zelně, tato společnost sdružuje firmy, které podnikají v oblasti zahradní a krajinářské tvory a profesně se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech.

Poradíme, jak ozelenit střechu nebo fasádu.

Zrealizujeme zelenou střechu. Zpracujeme cenovou nabídku. Zhotovíme projekt.

Realizované služby