Zelené střechy lze realizovat jako extenzívní, tj. s nenáročnou suchomilonou vegetací a s minimálními nároky na údržbu, nebo intenzívní, které svým charakterem a nároky odpovídají okrasným zahradám na běžném terénu.

Formy střešních zahrad: extenzivní, extenzivní šikmé, jednoduché intenzivní, náročné intenzivní, urbanistické a krajinářské, ochranné a ekonomické.

Pro vytvoření optimálních podmínek pro růst rostlin jsou při výstavbě zelených střech používány různé technologie, aby se rostliny dobře vyvíjely. Základními předpoklady pro vhodný růst vegetace jsou dostatečný prokořenitelný prostor, dostatečné zásobování vodou a živinami, vhodné složení a vlastnosti substrátu a vhodný výběr vegetace pro dané stanovištní podmínky.

Vrstvy vegetačních střech : vegetační vrstva, filtrační, drenážní a vodoakumulační vrstva, ochranná a separační, ochrana proti prorůstajícím kořenům.