Taženou pískovačkou Turfco CR-7 nebo samonakládací pískovačkou Kirchner rozprostřeme písek na váš trávník a tím upravujeme zrnitostního složení vegetační vrstvy, nejlépe křemičitým ostrohranným pískem. Ruční rozhoz je nepřesný a neefektivní. Tato operace se dá provádět v průběhu celého vegetačního období – růstu trávníku nebo po přísevu travního osiva. Pískováním  též zlepšíme vodopropustnost vrchní části vegetační vrstvy trávníku. Dávka 5-10 tun na 7500m2 nekolikrát za rok nebo jednorázově 20-30tun / 7500m2.