Rekonstrukci trávníku provádíme:

  • pokud je pokryvnost plochy trávy menší než 60-70%
  • pokud převažují v porostu plevele, lipnice roční a nevhodné odrůdy trav
  • je velké utužení terénu do hloubky 30-40cm
  • trávník má na povrchu velkou vrstvu stařiny, 1-více cm
  • je špatná propustnost vody profilem trávníku
  • vegetační vrstva má velký obsah jílovitých a prachových částic (více jak 30-40%)

Zavolejte! Přijedeme, změříme, poradíme, rekonstruujeme!