Hloubkové provzdušněníVerti-Drain 

Tento stroj dokáže provzdušnit půdu až do hloubky 40 cm díky své robustnosti a hmotnosti. Pevné ( i duté ) hroty pronikají do půdy a díky unikátní funkci stroje – tzv. zakopávání, umožňují provzdušnění půdy do nastavené hloubky. Provzdušněná vrstva je nadlehčena, nakypřena tak, jako by se pracovalo rycími vidlemi, vždy s vyvrácením, nadlehčením travního drnu. Okamžitě po zásahu lze trávník plně využívat – zatěžovat.. Operaci je vhodné kombinovat s pískováním trávníku, kdy písek lze částečně zapravovat do vegetační vrstvy – vytvořených vpichů.

Aerifikace provzdušnění trávníku

Provzdušňovací stroj, aerifikátor, je sekční vál s dutými hroty, které napíchnou a vynesou na povrch váleček substrátu (průměr 1,5 cm) a vytvoří v trávníku díru do hloubky až 8-10 cm (dle utužení povrchu). Vynesenou hmotu je možné rozmělnit zatahovací sítí nebo sesbírat. Tato operace umožní přístup vzduchu ke kořenům. Zároveň se provzdušní a částečně uvolní provozem zhutnělá místa trávníku. Na fotbalových hřištích to jsou střed hřiště, brankoviště a uzký pruh vyšlapaný rozhodčími okolo pomezních čar. My dokážeme tyto práce provádět i strojem Verti Drain, kde si vyměníme plné hroty za duté.