Taženým laserovým grejdrem „Blec 2400“ s oboustranným sklonem. Bez laserem naváděných zemních strojů provádějících hrubé terénní úpravy, bez přesného rovnání podkladní, drenážní a vegetační vrstvy dnes nelze dělat ani hřiště nejnižších kategorií. Tento stroj a jeho příslušenství nám pomáhá dodržet tolerance při předání srovnané plochy + – 1cm. To lze využít při rovnání vrstev pod umělé trávníky, velké haly, prostory hypermarketů nebo asfaltových parkovišť.