PROŘEZÁNÍ TRÁVNÍKU

Vertikutace 

Vertikutace neboli prořezání trávníku provádíme  strojem Redexim Turf Stripper 2000 nebo strojem AMAZONE, taženým za velkým traktorem, který rovnými, rotujícími noži umístěnými 1,5-2,5 cm od sebe, prořeže, pročeše trávník vertikálně do hloubky cca. 0.3-0,5 cm. Touto operací vynesou nože do zásobníku stroje stařinu, odumřelou trávu, plsť, která bývá v horní vrstvě trávníku a zabraňuje výměně vzduchu. Trávník lépe přijímá vodu, živiny a nadělené (nařízkované) podzemní výběžky některých trav nutí k přirozenému zmlazení – zhoustnutí trávníku (dle celkového stavu trávníku i bez nutnosti přísevu osiva).Tato operace také sníží riziko napadení houbovými chorobami. Vertikutace se provádí jednou až dvakrát ročně, od konce dubna a na konci léta, kdy trávy nejsilněji odnožují. Na intenzivně zatěžovaných a často sekaných plochách i častěji. Hloubka zásahu by běžně neměla přesáhnout 3-5mm. V případě, že to umožňuje konstrukce stroje, je možno provést hlubší prořezání, kterému se říká skarifikace. Tam lze jít do hloubky až 3 cm!!!! Náš stroj Redexim Turf Stripper 2000 to dokáže!!!!!

 

Po vertikutaci je vhodné trávník přihnojit, nejlépe dlouhodobě působícím hnojivem s vyváženým poměrem živin pro trávníky a lehce zapískovat ostrým křemičitým pískem v dávce 3-5/lm2. Písek, jako inertní materiál, napomáhá provzdušnění svrchní vrstvy trávníku a tím vytváří podmínky k přirozenému rozkladu nově vznikající travní plsti.

Na plochách s vysokou zátěží ( hřišťové trávníky ) chápeme vertikutace vždy jako součást komplexu dalších regeneračních opatření – aerifikace, pískování, dosev, hloubkové kypření, kde každý zásah svým dílem přispívá k výslednému zlepšení stavu travnaté plochy.

Vertikutace je účinným opatřením i v boji proti mechu v trávníku. Dojde po ní k účinnému odstranění odumřelých rostlin a mechů po aplikaci chemického přípravku ( na bázi síranu železnatého ).

Trávník v prvním roce po založení vertikutaci zpravidla nevyžaduje.

Vertikutace v nevhodném období může způsobit škody v trávníku.

Pravidelně prováděná vertikutace významně napomáhá k udržení trávníku v optimálním stavu při dosažení vysoké úrovně jeho užitných vlastností jako jsou hustota, barevný aspekt, odolnost proti zátěži a hobovým chorobám.

Kontaktujte nás

Zde napište svou zprávu

PARKCZ, Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50

+420 777 326 184, +420 777 326 190, +420 777 326 185, +420 777 326 186