Firma PARK, s.r.o. , je členem spolku IOG ČR, pan Fučík Karel je členem výkonného výboru.

Jako člen se pan Fučík účastní i různých odborných seminářů, konferencí ( viz. předchozí článek v sekci Magazín ),https://www.parkcz.cz/odborny-seminar-a-konference-travnikaru-spolku-iog-cr/ , dále i odborných zájezdů, můžete se nyní podívat na video z odborného zájazdu do Holandska-Německa 2014 a Anglie 2015.

http://www.uschovna.cz/zasilka/HLLFCJIGIWX5IFBG-BPE

Zde se ve stručnosti dozvíte něco o tomto spolku.

 

Sdružení s názvem The Institute of Groundsmanship Česká republika (dále jen „spolek“)
je spolkem fyzických a právnických osob založeným dle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

Název a sídlo sdružení
1. Název spolku zní: The Institute of Groundsmanship Česká republika (IOG ČR)
2. Sídlem spolku je: IOG ČR, Kydlinovská 243/89, 500 02 Hradec Králové 2
Předmět činnosti a cíle spolku
1. Předmětem činnosti spolku je vytvořit oborové dobrovolné sdružení osob, které
vykonávají činnost groundsmana nebo jsou jinak spojeni s činností groundsmenů.
Groundsman je osoba, která přímo vykonává management, ošetřování a zdokonalování
hracího povrchu s přírodním trávníkem a to na fotbalovém hřišti, tréninkové ploše,
sportovním stadionu nebo jiném sportovišti s travnatým povrchem (kromě golfového hřiště)
nebo v areálu pro rekreaci. Groundsman je také osoba, která řídí a vede groundsmeny jako
vedoucí a organizuje jejich činnost.

Pokud máte zájem o bližžší info, kontaktujte nás, nebo se podívejte na :http://iog.cz/akce/